top of page

                           Öğrenci Koçluğu

Öğrenci Koçu Kimdir?

Aileler, çocuklarının; akademik performanslarını artırmasını, derslerinde ve girdiği sınavlarda  başarı oranını yükseklere taşımasını, iyi dereceler almasını istiyorlar. Ve bu anlamda farkında olmadan olumsuz yaklaşımlara sebebiyet verecek yaklaşımlarda bulunuyorlar.

Ailelerimizin şunun farkına varmaları çok önemlidir.Öğrenci koçu; doğru zamanda, güçlü sorular sorarak çocuğun kendi yaşamına dair düşünmesini, durumunu sorgulamasına ve en doğru çözüm yollarını yine çocuğun kendisinin bulmasına yardımcı olur.

Ders çalıştırmak, soru çözmesine yardımcı olmak, konu anlatmak v.b konular Öğrenci Koçu’nun yapacağı eylemler değildir. Bu eylemlerde bulunanlarda Öğrenci Koçu değillerdir ve koçluk yapmamaktadırlar. Bu ayrım ve farkındalık çok önemlidir.

Öğrenci Koçu yaptığı testlerle, etkin dinleme ve soru sorma teknikleri ile çocuğun önce;

  • Kendini tanımasını,

  • Kendine inanmaya başlamasını,

  • Öz güveni geliştirmesini,

  • Amaç – hedef ayrımını yapabilmesini,

  • Yaşam amacını keşfetmesini,

  • Hedeflerine ulaşabilmek adına kendi yaşamını disipline edebilmesini

  • Kendisine uygun meslek ve ilgi alanlarını keşfetmesine,

  • Çocuğun sınavlara hazırlanırken, aynı zamanda hayata da hazırlanması gerektiğinin farkına varmasını sağlar.

Bunların hepsini sağlarken, çocukta farkındalık düzeyinde bir artış, olayları daha sağlıklı değerlendirme, strateji ve hareket tarzı belirleme, ne istediğini bilme, planlı çalışma gibi olumlu gelişmeler gözlemlenir. Burada en önemli nokta tüm bu noktaları tavsiye, yönlendirme tarzı yaklaşımlarla değil, tamamen kendisinin düşünerek, verdiği kararları uygulamaya koymasını, aldığı kararların olumlu ya da olumsuz sonuçlarını kabullenmesi ve sorumluluklarını üstlenmesini sağlamaktır.

Çalışma şekli şu şekildedir,

4’er seanslar şeklinde toplam 12 seans ideal bir çalışma zamanlamasıdır. Seansların her biri  için ideal olan süre 45 ile 60 dakika arasıdır.Her bir seans, haftada 1 (bir) görüşme yapılacak şekilde ayarlanır. Bu periyot Danışanın (Öğrencinin) talebi ve Koç’un müsait olmasına göre artırılabilir. Her 4 seanstan sonra anne-babayla toplantı yapılarak süreç değerlendirilir.

bottom of page